pack9g1

Packaging ratafia
És una proposta per fer una ratafia, per promocionar el país a partir de les dites catalanes. La dita la relaciono amb una il·lustració que identifica cada producte amb una dita diferent. A més dins de les capses, hi ha un A3 on explica d'on venen les dites i una mica d'informació sobre monuments de Catalunya.

pack9g2

pack9g3

pack9g4

pack9g5

pack9g6

pack9g7

pack9g8

pack9g9

pack9g10

pack9g11