illustracio5g

Il·lustració per plòter
Aquesta il·lustració és un cervell format a partir de tetrabreaks, que van deixant regalimar la llet, donant forma als nervis del cervell.


illustracio5g2