dgrafic11g4

Berman
Per aquesta feina es va tenir que fer, la imatge d'empresa més el manual corporatiu, amb les aplicacions corresponents.

Aquesta empresa es dedica a la fabricació i comercialització d'aparells per mesurar la temperatura, per això es van aplicar els colors que representen al fred amb el color blau i el vermell per la calor, també representant les dos seccions de l'empresa
. L'imagotip representa dos aparells de mesura.dgrafic11g2

dgrafic11g3

dgrafic11g1