dgrafic20g6

Promoció econòmica,
Ajuntament de Premià de Mar

Disseny de la imatge per la campanya per promocionar la Fira del Mercat del Mar.
Realització de la imatge per donar a conèixer la fira. Es va fer diferents suports com el tiquets, cartell A3, un díptic A5, dos pancartes. Al ser una fira per un public familiar, vaig optar per fer una mascota simpàtica, amigable, que convidés a venir tant a petits com a grans.
dgrafic20g7

dgrafic20g8

dgrafic20g1

dgrafic20g2

dgrafic20g3

dgrafic20g4

dgrafic20g5