illustracio7g

Virutex
Il·lustracions per aplicar a un fulletó.

Per aquesta feina vaig tenir que fer diferents vistes de com s'aplica el producte que volen promocionar, que serveix per transportar els anglès de la superfície fins a la màquina.

illustracio7g 1

illustracio7g 2