lettering2g1

Bang
Exercici de lettering.

Amb aquesta imatge es veu un lettering, on una pistola dispara una bala i aquesta, escriu amb el seu recorregut la paraula "bang".lettering2g2